El nostre equip

Mª Carmen Monterde Cremades

ADVOCADA I MEDIADORA

Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló, desenvolupa la seva activitat a l’àrea de dret bancari, dret de defensa dels consumidors, penal, civil, administratiu i mercantil.

  • Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló, l’any 2000.
  • Col·legiada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló des de 2000 .
  • Escola de Pràctica Jurídica de l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Castelló.
  • Àrea de Dret bancari (Hipoteques, dacions en pagament, participacions preferents, clàusules sòl, reclamacions de despeses de de formalització d’hipoteques, accions,
  • subordinades, swaps, etc.) i dret de defensa dels consumidors.
  • Àrea de Dret penal (violència domèstica, violència de gènere i menors) , Civil (reclamacions comunitat de propietaris).
  • Col·laboradora a les àrees de Dret Administratiu, Mercantil i en matèria de successions.

ADVOCATS

EL NOSTRE EQUIP

Miquel Traver Saiz

Miquel Traver Saiz

ADVOCAT
Graduat en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló, desenvolupa la seva activitat professional en l’ambit de la Responsabilitat Civil i àmbit civil.

María del Mar Madrid Sanahuja

María del Mar Madrid Sanahuja

ADVOCADA
Graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Desenvolupa la seva activitat professional en l’àmbit del dret laboral i de seguretat social i en l’àmbit civil.

Beatriz L. Benet Marco

Beatriz L. Benet Marco

ADVOCADA I MEDIADORA
Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló. Desenvolupa la seva activitat professional en l’àmbit del dret de família i civil.

Francesc Josep Madrid Belenguer

Francesc Josep Madrid Belenguer

ADVOCAT
Llicenciat en Dret per la Universitat de València l’any 1987. Especialista Responsabilitat civil, Dret laboral i de la Seguretat Social, i Dret de la construcció.

José Felix Ferrando Prades

José Felix Ferrando Prades

ADVOCAT
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància. Desenvolupa la seva activitat en l’àmbit del dret mercantil dret penal, urbanística i assessorament a empreses.

SOL·LICITAR CITA SENSE COMPROMÍS

Deixe les seves dades de contacte mitjançant aquest senzill formulari indicant-nos breument el seu assumpte. D’aquesta manera podrem assignar-li una cita, sense cap compromís amb el professional adient per assessorar-li.

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.