Miquel Traver Saiz

Miquel Traver Saiz

ADVOCAT Graduat en dret per la Universitat Jaume I 2012-2017. Máster d’Advocacia i Pràctica Jurídica 2017-2018. Máster de Gestió Esportiva 2019-2020. Àrees d’actuació: responsabilitat civil, dret penal, dret de família i dret...
María del Mar Madrid Sanahuja

María del Mar Madrid Sanahuja

ADVOCADA Graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra l’any 2016. Máster en Dret Processal Civil ICAB l’any 2016. Máster d’Accés a l’Advocacia i Pràctica Jurídica per la Universitat Europea de València l’any 2017. Col·legiada ICACS nº 3.679 l’any 2018. Máster en...
Mª Carmen Monterde Cremades

Mª Carmen Monterde Cremades

ADVOCADA I MEDIADORA Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló, desenvolupa la seva activitat a l’àrea de dret bancari, dret de defensa dels consumidors, penal, civil, administratiu i mercantil. Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de...
Beatriz L. Benet Marco

Beatriz L. Benet Marco

ADVOCADA I MEDIADORA Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló. Desenvolupa la seva activitat professional en l’àmbit del dret de família i civil. Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló, l’any 1990. Col·legiada de l’Il·lustre...
Francesc Josep Madrid Belenguer

Francesc Josep Madrid Belenguer

ADVOCAT Llicenciat en Dret per la Universitat de València l’any 1987. Especialista Responsabilitat civil, Dret laboral i de la Seguretat Social, i Dret de la construcció. Llicenciat en Dret per la Universitat de València, l’any 1987. Máster Universitari Oficial,...
José Felix Ferrando Prades

José Felix Ferrando Prades

ADVOCAT Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància. Desenvolupa la seva activitat en l’àmbit del dret mercantil dret penal, urbanística i assessorament a empreses. – Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a...