Miquel Traver Saiz

Miquel Traver Saiz

ADVOCAT Graduat en dret per la Universitat Jaume I 2012-2017. Máster d’Advocacia i Pràctica Jurídica 2017-2018. Máster de Gestió Esportiva 2019-2020. Àrees d’actuació: responsabilitat civil, dret penal, dret de família i dret...
Miquel Traver Saiz

Miquel Traver Saiz

ABOGADO Graduado en derecho por la Universidad Jaume I 2.012-2.017. Máster de Abogacía y Práctica Jurídica desde 2017 hasta 2018. Máster de Gestión Deportiva 2019-2020. Áreas de actuación: responsabilidad civil, derecho penal, derecho de familia y derecho...
María del Mar Madrid Sanahuja

María del Mar Madrid Sanahuja

ABOGADA Graduada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra en el año 2016. Máster en Derecho Procesal Civil ICAB 2016. Máster de Acceso a la Abogacía y Práctica Jurídica por la Universidad Europea de Valencia en el año 2017. Colegiada ICACS nº 3.679 en el año 2018....
Miquel Traver Saiz

Miquel Traver Saiz

LAWYER Law Degree. University Jaume I of Castellón, 2012-2017. Master´s Degree in Law and Legal Practice 2017-2018. Master of Sports Management 2019-2020. Areas: Civil Liability, Criminal Law, Family Law and Sports Law.
María del Mar Madrid Sanahuja

María del Mar Madrid Sanahuja

LAWYER Law Degree. University Pompeu Fabra, Barcelona, 2016. Master of Civil Procedural Law (Bar Association of Barcelona), 2016. Master´s Degree in Law and Legal Practice, European University of Valencia, 2017. Member of the Bar Association of Castellón since 2018....