Madrid Ferrando Traver y Asociados, Abogados en Castellón logo mediano

ADVOCATS A CASTELLÓ DES DE 1979

En Madrid, Ferrando, Traver i Associats, portem més de 35 anys exercint l’advocacia a la província de Castelló. El nostre despatx compta amb advocats especialitzats en cada matèria. 
Sol·licita cita amb els nostres advocats a Castelló de la Plana sense cap compromís.

ESPECIALITATS

ELS NOSTRES SERVEIS

DRET IMMOBILIARI I DE LA CONSTRUCCIÓ

 • Autoritzacions d’obertura. 
 • Contractes d’obra.
 • Subcontractacions.
 • Indemnitzacions extracontractuals.
 • Responsabilitats de professionals de la construcció. 
 • Declaracions d’obra nova.
 • Llicències de primera o segona ocupació. 
 • Permutes de solar per edificació futura.

DRET DE FAMÍLIA

 • Divorcis de mutu acord i contenciosos.
 • Ruptura de parelles no casades i parelles de fet.
 • Modificacions de mesures definitives.
 • Convenis reguladors i disputes de custòdia.
 • Nul·litats canòniques.
 • Pensions.
 • Incapacitats.
 • Herències.
 • Acords prematrimonials o matrimonials.
 • Liquidació de societat legal de guanys.
 • Tramitació d’adopcions.

DRET CIVIL

 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Herències i donacions.
 • Dret d’assegurances.
 • Desnonaments.
 • Arrendaments urbans.
 • Arrendaments rústics.
 • Registre de la propietat i Cadastre.
 • Reclamacions comunitat de propietaris.
 • Dret del consumidor.
 • Redacció de contractes.
 • Reclamació de danys i perjudicis de tot tipus.

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

 • Concursal
 • Dret bancari. 
 • Hipoteques.
 • Dacions en pagament. 
 • Participacions preferents.
 • Clàusules sòl. 
 • Accions.
 • Subordinades.
 • Reclamació de despeses de formalització d’hipoteques. 
 • Swaps.
 • Assessoria d’empreses.

DRET PENAL

 • Penal societari. 
 • Penal econòmic. 
 • Querelles, denúncies. 
 • Alcoholèmia, lesions, amenaces.
 • Accidents de tràfic. 
 • Delictes societaris.
 • Compliance Officer o Protocol penal per empreses. 
 • Responsabilitat civil derivada del delicte. 
 • Violència domèstica. 
 • Dret penal de menors.

DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

 • Acomiadaments individuals i col·lectius. 
 • Reclamacions de quantitat.
 • Prestacions.
 • Incapacitats.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO). 
 • Excedències. 
 • Revisió d’indemnitzacions.

ADVOCATS

EL NOSTRE EQUIP

Miquel Traver Saiz

Miquel Traver Saiz

ADVOCAT
Graduat en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló, desenvolupa la seva activitat professional en l’ambit de la Responsabilitat Civil i àmbit civil.

María del Mar Madrid Sanahuja

María del Mar Madrid Sanahuja

ADVOCADA
Graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Desenvolupa la seva activitat professional en l’àmbit del dret laboral i de seguretat social i en l’àmbit civil.

Mª Carmen Monterde Cremades

Mª Carmen Monterde Cremades

ADVOCADA I MEDIADORA
Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló, desenvolupa la seva activitat a l’àrea de dret bancari, dret de defensa dels consumidors, penal, civil, administratiu i mercantil.

Beatriz L. Benet Marco

Beatriz L. Benet Marco

ADVOCADA I MEDIADORA
Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló. Desenvolupa la seva activitat professional en l’àmbit del dret de família i civil.

Francesc Josep Madrid Belenguer

Francesc Josep Madrid Belenguer

ADVOCAT
Llicenciat en Dret per la Universitat de València l’any 1987. Especialista Responsabilitat civil, Dret laboral i de la Seguretat Social, i Dret de la construcció.

José Felix Ferrando Prades

José Felix Ferrando Prades

ADVOCAT
Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància. Desenvolupa la seva activitat en l’àmbit del dret mercantil dret penal, urbanística i assessorament a empreses.

ARTICLES

EL NOSTRE BLOG

SOL·LICITAR CITA SENSE COMPROMÍS

Deixe les seves dades de contacte mitjançant aquest senzill formulari indicant-nos breument el seu assumpte. D’aquesta manera podrem assignar-li una cita, sense cap compromís amb el professional adient per assessorar-li.

 • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.

Madrid Ferrando Traver y Asociados S.L

ADVOCATS A CASTELLÓ
Carrer d’Enmig 91, 12001
Castellón de la Plana, CASTELLÓN